Samtal om förändring av konfliktreglerna


Typ: Aktuellt
2019-10-10

Idag innehåller svensk arbetsrätt inga regler om hur hårt arbetsgivare eller fack får använda konfliktvapnet. Av den anledningen bjöd Ratio in till konferensen ”Proportionality in Labour Law” där bland annat möjligheterna att inför en proportionalitetsprincip liknande de i Danmark och Tyskland diskuterades.

Konferensens huvudtalare var Bernd Waas, professor i arbetsrätt och civilrätt vid Goethe-universitetet, som talade om den tyska proportionalitetsprincipen.

Bland övriga deltagare fanns:

• Jonas Malmberg, professor i arbetsrätt och ordförande Arbetsdomstolen,
• Laura Carlson, professor i arbetsrätt vid Stockholms universitet,
• Irene Wennemo, generaldirektör, Medlingsinstitutet,
• Camilla Frankelius, förhandlingschef, Sveriges Ingenjörer,
• Claes-Mikael Ståhl, jurist, LO,
• Anders Weihe, förhandlingschef, Teknikföretagen,
• Patrik Björck, riksdagsledamot (S) och ledamot arbetsmarknadsutskottet
• Mats Green, arbetsmarknadspolitisk talesperson (M) och riksdagsledamot,
• Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson (C) och riksdagsledamot,
• Torben Vistisen, chefkonsulent, Dansk industri,
• Henrik Malm Lindberg, docent och forskare Ratio,
• Nils Karlson, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet och vd Ratio.