Sök

Samtal om förändring av konfliktreglerna

Nyheter
Arbetsmarknad, Arbetsmarknadsprogrammet, Henrik Malm Lindberg, Konfliktregler, Nils Karlson

Idag innehåller svensk arbetsrätt inga regler om hur hårt arbetsgivare eller fack får använda konfliktvapnet. Av den anledningen bjöd Ratio in till konferensen ”Proportionality in Labour Law” där bland annat möjligheterna att inför en proportionalitetsprincip liknande de i Danmark och Tyskland diskuterades.

Konferensens huvudtalare var Bernd Waas, professor i arbetsrätt och civilrätt vid Goethe-universitetet, som talade om den tyska proportionalitetsprincipen.

Bland övriga deltagare fanns:

• Jonas Malmberg, professor i arbetsrätt och ordförande Arbetsdomstolen,
• Laura Carlson, professor i arbetsrätt vid Stockholms universitet,
• Irene Wennemo, generaldirektör, Medlingsinstitutet,
• Camilla Frankelius, förhandlingschef, Sveriges Ingenjörer,
• Claes-Mikael Ståhl, jurist, LO,
• Anders Weihe, förhandlingschef, Teknikföretagen,
Patrik Björck, riksdagsledamot (S) och ledamot arbetsmarknadsutskottet
Mats Green, arbetsmarknadspolitisk talesperson (M) och riksdagsledamot,
• Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson (C) och riksdagsledamot,
• Torben Vistisen, chefkonsulent, Dansk industri,
• Henrik Malm Lindberg, docent och forskare Ratio,
• Nils Karlson, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet och vd Ratio.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578