Sök

Se Almedalsseminarium om lönebildning

Nyheter
Fackförening, Företagandets villkor, Kollektivavtal, Lönebildning, Lönsamhet, Svenska modellen

Lönebildning, kollektivavtal och lönsamhet
Fil dr Henrik Lindberg, arbetsmarknadsforskare Ratio, presenterar forskning om dagens lönebildning och huruvida den är förenlig med utveckling för företag och individer.

Medverkande: Cecilia Fahlberg, Unionen, Jonas Milton, Almega, och Claes-Göran Sylvén, ICA-gruppen

En panel med ungdomspolitiker kommenterar.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578