Se Almedalsseminarium om lönebildning


Typ: Ratio TV
2013-07-01

Lönebildning, kollektivavtal och lönsamhet
Fil dr Henrik Lindberg, arbetsmarknadsforskare Ratio, presenterar forskning om dagens lönebildning och huruvida den är förenlig med utveckling för företag och individer.

Medverkande: Cecilia Fahlberg, Unionen, Jonas Milton, Almega, och Claes-Göran Sylvén, ICA-gruppen

En panel med ungdomspolitiker kommenterar.