Sök

Se Christian Sandströms föreläsning om 3d-skrivare i efterhand

Nyheter
Additiv tillverkning, Cambridge, Christian Sandström, Företagandets villkor, Innovation

Den första oktober talade teknologie doktor Christian Sandström om 3d-printing på Esbri.

Hela seminariet kan ses i efterhand på Esbris Bambuserkonto.

Är 3D-printing verkligen en industriell revolution? (del 1)

Är 3D-printing verkligen en industriell revolution? (del 2)

Föreläsningen bygger huvudsakligen på en studie om tillverkning med 3d-skrivare i hörapparatsbranschen, utförd av Christian Sandström på Cambridge university.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578