Sök

Se Dan Kleins föreläsning om Adam Smith

Nyheter
Daniel Klein, Företagandets villkor, Ideologi, Liberalism

Professor Dan Klein, George Mason University och associerad forskare hos Ratio, håller en föreläsning om Adam Smiths tankar och visioner.

Se föreläsningen här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578