Se Dan Kleins föreläsning om Adam Smith


Typ: Ratio TV
2011-12-14

Professor Dan Klein, George Mason University och associerad forskare hos Ratio, håller en föreläsning om Adam Smiths tankar och visioner.

Se föreläsningen här.