Sök

Se hela Jan Jörnmarks anförande: Teknik slår politik

Nyheter
Chalmers, Ekonomisk historia, Företagandets villkor, Politik, Teknik

Jan Jörnmark docent i ekonomisk historia från Chalmers, associerad forskare hos Ratio, håller ett anförande om sin bok Teknik slår politik.

Se hela anförandet här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578