Se hela Jan Jörnmarks anförande: Teknik slår politik


Typ: Ratio TV
2013-10-04

Jan Jörnmark docent i ekonomisk historia från Chalmers, associerad forskare hos Ratio, håller ett anförande om sin bok Teknik slår politik.

Se hela anförandet här.