Sök

Se Henrik Lindberg och Elizabeth Neu Morén föredrag om lönebildning

Nyheter
Arbetsmarknad, Elizabeth Neu Morén, Kompetens, Lönebildning

Fil dr Henrik Lindberg, arbetsmarknadsforskare Ratio, och ek dr Elizabeth Neu Morén, Uppsala universitet, presenterar forskning kring lönebildning och kompetens.

Se hela föredraget här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578