Sök

Se Karl Wennbergs Almedalsföredrag om snabbväxande företag

Nyheter
Företagandets villkor

Karl Wennberg, forskare på Ratio, presenterar forskning om snabbväxande företag, vilka de anställer och hur de ser på kompetens.

Se hela föredraget här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578