Se konferensen Vilket EU vill vi ha?


Typ: Ratio TV
2014-04-14

SVT sänder konferensen Vilket EU vill vi ha? den 14 april kl 10.00.

Se konferensen här

Vilket EU vill vi ha? Konferensen är uppdelad i tre pass som var för sig ställer samma fråga ur olika perspektiv:

Marknad och handel

EU-medlemskapets ekonomiska konsekvenser
Patrik Tingvall, docent Ratio

Åtgärder för en förbättrad inre marknad
Agnès Courades Allebeck, stf GD, Kommerskollegium

Kommentatorer:
Jennie Nilsson, riksdagsledamot (S), och Jens Spendrup, ordförande Svenskt Näringsliv

Fred och säkerhet

Björn Fägersten, forskare UI
Cecilia Malmström, EU-kommissionär för inrikes frågor
Hans Linde, riksdagsledamot (V)
Anna Jardfelt, direktör UI

Demokrati och legitimitet

EU och rättsstaten
Joakim Nergelius, professor Örebro universitet

EU:s Janusansikte
Nils Karlson, docent, VD Ratio

Kommentatorer:
Christofer Fjellner, EU-parlamentariker (M), och Peter Eriksson, riksdagsledamot (MP)

Konferensen genomfördes i samarbete mellan Ratio, Utrikespolitiska Institutet, Kommerskollegium och EU-kommissionen i Sverige.

SVT sänder konferensen första gången 14 april, kl 10. Därefter repriseras den ett antal gånger och finns tillgänglig på SVT Play: www.svt.se