Sök

Se konferensen Vilket EU vill vi ha?

Nyheter
Företagandets villkor, Jens Spendrup, Joakim Nergelius, Patrik Tingvall, Vilket EU vill vi ha?

SVT sänder konferensen Vilket EU vill vi ha? den 14 april kl 10.00.

Se konferensen här

Vilket EU vill vi ha? Konferensen är uppdelad i tre pass som var för sig ställer samma fråga ur olika perspektiv:

Marknad och handel

EU-medlemskapets ekonomiska konsekvenser
Patrik Tingvall, docent Ratio

Åtgärder för en förbättrad inre marknad
Agnès Courades Allebeck, stf GD, Kommerskollegium

Kommentatorer:
Jennie Nilsson, riksdagsledamot (S), och Jens Spendrup, ordförande Svenskt Näringsliv

Fred och säkerhet

Björn Fägersten, forskare UI
Cecilia Malmström, EU-kommissionär för inrikes frågor
Hans Linde, riksdagsledamot (V)
Anna Jardfelt, direktör UI

Demokrati och legitimitet

EU och rättsstaten
Joakim Nergelius, professor Örebro universitet

EU:s Janusansikte
Nils Karlson, docent, VD Ratio

Kommentatorer:
Christofer Fjellner, EU-parlamentariker (M), och Peter Eriksson, riksdagsledamot (MP)

Konferensen genomfördes i samarbete mellan Ratio, Utrikespolitiska Institutet, Kommerskollegium och EU-kommissionen i Sverige.

SVT sänder konferensen första gången 14 april, kl 10. Därefter repriseras den ett antal gånger och finns tillgänglig på SVT Play: www.svt.se

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578