Sök

Se lanseringen av Grafströms bok Moderna tider 4.0

Nyheter

Vilka är framtidens jobb – och vilka är dåtidens?

Den 28 april lanserades fil dr Jonas Grafströms populärvetenskapliga bok Moderna tider 4.0 – Från kugge i maskineriet till vinnare bland algoritmerna (Volante förlag) genom ett direktsänt webbinarium. Se det i efterhand här. Utöver presentation av Grafström diskuterades boken och dess implikationer av Sara Övreby, samhällspolitisk chef Google, Lina Stenberg, ledarskribent Arbetet, och Patrik Kronqvist, ledarskribent Expressen.

Mer om boken nedan. Boken går att köpa via följande länk.


Tiden var ovanlig redan före Corona

I den klassiska filmen Moderna tider står Chaplins lille luffare vid löpande bandet och drar åt muttrar i vansinnestakt. När en ny maskin ökar bandets fart ytterligare tappar luffaren fattningen och löper amok i fabriken. Om förändringens vindar blåste på 1920-talet så blåser de ännu, hundra år senare. Men vindbyarna är nu kraftigare än i någon storm vi hittills sett.

Alla vanliga tider liknar varandra, men den ovanliga tiden är annorlunda på sitt eget sätt. Jonas Grafström menar att vi redan före Coronakrisen befann oss i en ovanlig tid. I dag går utvecklingen tio gånger snabbare, skalan är 300 gånger större, vilket grovt räknat ger 3 000 gånger större effekt.

Boken vänder sig till dig som är nyfiken på vad det är som händer på arbetsmarknaden framåt. Den är skriven för dig som ska välja yrkesinriktning och behöver förstå varför till exempel morgondagens ”bank” inte har några likheter med dagens eller gårdagens. Boken vänder sig också till dig som mitt i karriären står inför att göra ett nytt yrkesval och vill få fler perspektiv på det som händer just nu.

Fil. dr Jonas Grafström är forskare inom nationalekonomi vid Ratio, Luleå tekniska universitet samt visiting fellow på Oxford Institute for Energy Studies. Hans forskning, som rör ekonomi, miljö och framtidens arbetsmarknad, citeras flitigt på ledarsidor runtom i landet. Våren 2020 debuterar Grafström som författare med boken Moderna tider 4.0.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578