Se Nils Karlsons presentation om en kompetensstrategi för Sverige


Typ: Ratio TV
2014-03-05

Under konferensen Rethinking Education presenterade Ratios VD Nils Karlson en kompetensstrategi för Sverige.

Du kan se hela presentationen här.