Sök

Se paneldiskussion om Teknik slår politik

Nyheter
Företagandets villkor, Jens Spendrup, Politik, Teknik, Teknikskiften

Nils Karlson, VD och associerad forskare hos Ratio, inleder seminariet om Teknik slår politik varpå en paneldiskussion med företagare som Jens Spendrup, Fredrika Gullfot, Charlotte Bohman och Pelle Törnberg samt Susanne Timsjö från ABB diskuterar vilket teknikskifte som utmanar svensk politik idag.

Se Karlsons anförande och paneldiskussionen här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578