Sök

Se Peter Santessons föredrag om hur en skattereform genomförs

Nyheter
Företagandets villkor, Inflation, Marginalskatter, Skatt, Skattereform

En ny större, genomgripande skattereform efterfrågas av allt fler, såväl politiker som forskare. Men att genomföra en sådan reform är politiskt svårt. Vad kan vi lära av tidigare skattereformer?

Se hela Peter Santessons föredrag här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578