Se Peter Santessons föredrag om hur en skattereform genomförs


Typ: Ratio TV
2011-07-05

En ny större, genomgripande skattereform efterfrågas av allt fler, såväl politiker som forskare. Men att genomföra en sådan reform är politiskt svårt. Vad kan vi lära av tidigare skattereformer?

Se hela Peter Santessons föredrag här.