Sök

Se presentation av forskning om Ung Företagsamhet

Nyheter
Arbetsliv, Effekt, Entreprenörskap, Företagandets villkor, Utbildning

Utbildning i entreprenörskap – ungdomars väg in i arbetslivet?

Författarna av den färska rapporten Effekter av utbildning i entreprenörskap, docent Karl Wennberg och ekon lic Niklas Elert, redovisar resultat som visar på långsiktiga positiva effekter av att driva företag på gymnasiet. Genom att ställa frågan ”Vad ger denna form av entreprenörskapsutbildning och vad händer i ett långsiktigt perspektiv med UF- företagarna?” har de undersökt UF-alumners företagande och deras position på arbetsmarknaden.

Presentationen följs av en paneldiskussion där bland andra ordförande i Riksdagens utbildningsutskott Tomas Tobé (M), Victor Bernhardtz, redaktör till boken ”Skitliv” och Eva Ottne, personalchef på Max Hamburgerrestauranger deltar tillsammans med Anna Skiöldebrand Berg, tf VD för Ung Företagsamhet i Sverige.

Se hela seminariet här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578