Se presentation av forskning om Ung Företagsamhet


Typ: Ratio TV
2013-04-11

Utbildning i entreprenörskap – ungdomars väg in i arbetslivet?

Författarna av den färska rapporten Effekter av utbildning i entreprenörskap, docent Karl Wennberg och ekon lic Niklas Elert, redovisar resultat som visar på långsiktiga positiva effekter av att driva företag på gymnasiet. Genom att ställa frågan ”Vad ger denna form av entreprenörskapsutbildning och vad händer i ett långsiktigt perspektiv med UF- företagarna?” har de undersökt UF-alumners företagande och deras position på arbetsmarknaden.

Presentationen följs av en paneldiskussion där bland andra ordförande i Riksdagens utbildningsutskott Tomas Tobé (M), Victor Bernhardtz, redaktör till boken ”Skitliv” och Eva Ottne, personalchef på Max Hamburgerrestauranger deltar tillsammans med Anna Skiöldebrand Berg, tf VD för Ung Företagsamhet i Sverige.

Se hela seminariet här.