Sök

Se Ratios och Riksbankens seminarium om penningpolitik och inflationsmål

Nyheter
Företagandets villkor

Se Ratios lunchseminarium Penningpolitik och inflationsmål – vikten av tydlighet och öppenhet via Facebook.

Vid seminariet talade vice riksbankschef Kerstin af Jochnick bland annat om ett byte av målvariabel för penningpolitiken och erfarenheterna av att publicera ränteprognoser. John Hassler, professor vid Institutet för Internationell Ekonomi och Nils Karlson, docent och vd Ratio kommenterade och diskuterade bland annat hur inflationsmålet påverkar den makroekonomiska utvecklingen, lönebildningen och svensk konkurrenskraft. Ekon dr Eva Uddén Sonnegård modererade.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578