Se Ratios och Riksbankens seminarium om penningpolitik och inflationsmål


Typ: Aktuellt
2017-08-24

Se Ratios lunchseminarium Penningpolitik och inflationsmål – vikten av tydlighet och öppenhet via Facebook.

Vid seminariet talade vice riksbankschef Kerstin af Jochnick bland annat om ett byte av målvariabel för penningpolitiken och erfarenheterna av att publicera ränteprognoser. John Hassler, professor vid Institutet för Internationell Ekonomi och Nils Karlson, docent och vd Ratio kommenterade och diskuterade bland annat hur inflationsmålet påverkar den makroekonomiska utvecklingen, lönebildningen och svensk konkurrenskraft. Ekon dr Eva Uddén Sonnegård modererade.