Hämta presentationer och se seminariet om praktisk yrkeskompetens i efterhand


Typ: Aktuellt
2015-12-01

Här kan du se seminariet om praktisk yrkeskompetens i efterhand på Ratios Bambuserkonto. Bifogat finns också de två inledande forskarpresentationerna.

Ratio har i flera år forskat om företagens kompetensförsörjning och fördjupar nu studierna i ett nytt projekt speciellt inriktat på validering av yrkeskvalifikationer och branschöverskridande kompetenser.

Under seminariet Yrke, kvalifikation, rörlighet presenteras ny forskning på området:

Yrkesutbildningens irrvägar
Nils Karlson, docent och VD Ratio

Missmatchens effekter på företagens utveckling
Patrik Tingvall, docent, och Daniel Halvarsson, fil dr, Ratio

Statssekreterare Roger Mörtvik (S) kommenterar

Panel: Marianne Feldt; YA-delegationen, Patricia Kempff, Swedbank; Josefine Larsson, IF Metall

Kl 10.30-10.40 Paus

Branschskolor eller lärlingsutbildning?
Amelie von Zweigbergk, särskild utredare, yrkesprogramutredningen

Vad kan Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) bidra med?
Stefan Skimutis, YH-myndigheten

Panel: Pär Lundström, Elektriska Installatörsorganisationen; Karin Thapper, Livsmedelsföretagen; Lars Tullstedt, Sveriges Byggindustrier