Se seminariet Människa, maskin & marknad


Typ: Aktuellt
2020-05-29

Digitaliseringen och automatiseringen stöper om arbetsmarknaden i snabb takt. Coronakrisen har kommit att innebära att denna strukturomvandling går än snabbare. Många arbetsuppgifter försvinner medan nya tillkommer.

Vilka är de nya jobben, vilka de gamla? Hur påverkar artificiell intelligens företag och människor? Är den svenska arbetsmarknaden rustad att klara av de förändringar som väntar – och som redan påbörjats?

Under ett digitalt seminarium berättade och diskuterade några av Ratios medarbetare om sin pågående forskning på temat. Välkommen att se det i efterhand nedan eller via följande länk.