Sök

Se seminariet “Perspektiv på avtalsrörelsen” i efterhand

Nyheter

Vid årsskiftet inleddes avtalsrörelsen som direkt påverkar över två miljoner anställda. För parterna är de osäkra omvärldsfaktorerna som behöver hanteras och beaktas ovanligt många, det handlar om inflation, krig, kompetensbrist, elpriser, EU:s påverkan och mycket mer.

Det var utgångspunkten för Ratio-seminariet “Perspektiv på avtalsrörelsen” som arrangerades den 12 januari. Medverkade gjorde Lotta Stern, sociologiprofessor och vd Ratio, Lena Sellgren, chefekonom Business Sweden och ledamot i Industrins Ekonomiska Råd (IER), statsvetarprofessorn Nils Karlson och Martin Andreasson, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578