Sök

Sebastian Krakowski har disputerat med avhandling om AI

Nyheter
AI, Management, Sebastian Krakowski

Sebastian Krakowski försvarade sin avhandling ”Artificial Intelligence in Organizations: Strategy and Decision Making in the Digital Age” och disputerade onsdagen den 26 februari.

I sin avhandling har Krakowski studerat samspelet mellan artificiell intelligens (AI) och människa. Hans forskning har tillämpat konceptuella, kvantitativa, och experimentella metoder för att utforska hur AI påverkar människor, företag, och samhället i stort. Särskilt fokus för avhandlingen är hur människa och AI interagerar och samverkar i organisatoriskt beslutsfattande och vad som avgör huruvida teknologin tillämpas framgångsrikt.

– Det jag funnit är att relationen mellan människa och maskin är komplex och att det är viktigt att ta hänsyn till interaktionen för att kunna kombinera dem på ett vettigt sätt. Det är inte givet att data och AI leder till bättre beslut, utan det kan i vissa fall till och med vara bättre att förlita sig på sig egen erfarenhet än att använda den senaste tekniken på fel sätt. Samtidigt medför AI omfattande förändringar i beslutsfattande som inte går att bortse från. Människans roll i beslutsfattande förändras och utvecklas ständigt i och med AI, och detta medför nya krav på kunskap och lärande för att hänga med i utvecklingen, säger Sebastian och fortsätter:

– Digitalisering och AI har därmed en otroligt stor inverkan på vårt samhälle men om det är något jag lärt mig är det att det är människor som är i förarsätet och bör fortsätta vara det. Det är vår unika inspiration, empati, och uppfinningsrikedom som gjort oss framgångsrika och detta för med sig både möjligheter och ansvar när det gäller utvecklingen och tillämpningen av AI – människan är avgörande!

I en artikel, nyligen publicerad i den ledande journalen Academy of Management Review konstaterar Krakowski tillsammans med Sebastian Raisch att synsätten på vad AI innebär för organisation och beslutsfattande inte kan separeras så hårt från varandra. Ett perspektiv ser i första hand AI som ett verktyg för automatisering, vilket antyder att maskiner i första hand kan och bör ta över människors arbetsuppgifter. Det andra perspektivet ser AI som något som människan bör arbeta ihop med för att genomföra uppgifter och lösa problem som är bortom räckhåll utan samarbete mellan människa och maskin. Krakowski och Raisch menar istället att synsätten är beroende av varandra. Om en organisation omhuldar det ena synsättet framför det andra kan det påverka dem negativt, och forskarna föreslår istället ett mer holistiskt synsätt för utveckling och tillämpning av AI som undviker fallgropar och istället skapar värde i organisationer och samhälle.

Krakowski disputerade vid Geneva School of Economics and Management (Universitetet i Genève) och kan nu tituleras filosofie doktor i management.

Han är forskare vid Ratio och Handelshögskolan i Stockholm.

Det är vår unika inspiration, empati, och uppfinningsrikedom som gjort oss framgångsrika och detta för med sig både möjligheter och ansvar när det gäller utvecklingen och tillämpningen av AI – människan är avgörande!

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578