Sök

Seminarium: Kompetens för tillväxt

Nyheter
Almedalen, Elina Fergin, Företagandets villkor, Henrik Malm Lindberg, Johan Eklund, Kompetens, Kompetens för tillväxt, Kompetensförsörjning, Kompetensutveckling, Lotta Stern

Ratio presenterar ny forskning i Almedalen – politiker, parter och företagare debatterar.

I år utforskar vi förutsättningarna för mänsklig blomstring och betydelsen av utbildning, dygder, rekrytering, regional utveckling och lönebildning.

Kunskap är avgörande för tillväxt och jobbskapande. Men kompetens är också förutsättningen för mänsklig blomstring i vidare mening. Vad krävs för att fler ska kunna växa som individer, medarbetare och medborgare? Vilka kan bidra till att lösa samhällets kanske största utmaning?

Vad är kompetens?
Docent Nils Karlson, VD Ratio, presenterar rapporten Vad är kompetens? följt av ett samtal om ungdomarnas, föräldrarnas, skolans och företagens ansvar för lärande och kompetens.

Medverkande: Ingela Josefson, professor, Mats Svegfors, Sveriges Radio, Åke Svensson, Teknikföretagen

Rekrytering som strategisk resurs
Docent Lotta Stern och forskningsassistent Elina Fergin, Ratio, presenterar en ny studie om hur företag rekryterar och utvecklar kompetens, Kompetensförsörjning i svenska företag.

Medverkande: Lars Friberg, Swedbank, Thérese Jönmark, Eon, Marika Skärvik, Performance Potential

Regional konkurrenskraft och utbildningskvalitet
Ek dr Johan Eklund, JIBS, presenterar en ny forskningsstudie om utbildningssystemets effekter på regional utveckling.

Medverkande: Soledad Grafeuille, Arbetsförmedlingen, Madelene Sandström, KK-stiftelsen, Johan Trouvé, Västsvenska Industri- och Handelskammaren, och Per Tryding, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Lönebildning, kollektivavtal och lönsamhet
Fil dr Henrik Lindberg, arbetsmarknadsforskare Ratio. Är dagens lönebildning förenlig med utveckling för företag och individer?

Medverkande: Cecilia Fahlberg, Unionen, Jonas Milton, Almega, och Claes-Göran Sylvén, ICA-gruppen

En panel med ungdomspolitiker kommenterar.

Medverka i Ratios seminarium om kompetensförsörjning och mänsklig blomstring med efterföljande lunch och mingel:
Dag: 1 juli
Tid: kl 10-12
Plats: Hamngatan 3, Visby
Skriv ut programmet här. (https://ratio.se/media/209496/ratio_i_almedalen_2013_print.pdf)

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578