Sök

Siri Terjesen – ny associerad forskare

Nyheter
Entreprenörskap, Företagandets villkor, Lunds universitet, Siri Terjesen

Siri Terjesen, docent vid Kelley School of Business, Indiana University, och gästforskare vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet, är nu även associerad med Ratio.

Siris forskning är inriktad på entreprenörskap som också är ett fokusområde för Ratio. Siri har tidigare medverkat i Ratios vetenskapliga seminarieserie (2012) och deltog nyligen i en mycket uppskattad doktorandkonferens på Ratio.

Siri Terjesen har bl a blivit publicerad i Academy of Management Learning & Education, Strategic Management Journal, Strategic Entrepreneurship Journal, Journal of Management, Journal of Operations Management, Journal of Business Ethics, Entrepreneurship Theory & Practice, Small Business Economics, Decision Sciences, Human Relations, Production and Operations Management, Corporate Governance: International Review.

Egen hemsida

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578