Siri Terjesen – ny associerad forskare


Typ: Aktuellt
2014-05-15

Siri Terjesen, docent vid Kelley School of Business, Indiana University, och gästforskare vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet, är nu även associerad med Ratio.

Siris forskning är inriktad på entreprenörskap som också är ett fokusområde för Ratio. Siri har tidigare medverkat i Ratios vetenskapliga seminarieserie (2012) och deltog nyligen i en mycket uppskattad doktorandkonferens på Ratio.

Siri Terjesen har bl a blivit publicerad i Academy of Management Learning & Education, Strategic Management Journal, Strategic Entrepreneurship Journal, Journal of Management, Journal of Operations Management, Journal of Business Ethics, Entrepreneurship Theory & Practice, Small Business Economics, Decision Sciences, Human Relations, Production and Operations Management, Corporate Governance: International Review.

Egen hemsida