Sök

Sju av tio jobb tillsätts via kontakter

Nyheter
Företagandets villkor, Kompetens, Kunskap, Nätverk, Rekrytering, Snabbväxande företag

Sju av tio jobb tillsätts via kontakter. Vad får vi för samhälle när det är viktigare att känna rätt personer än att ha de bästa kunskaperna? – Jusektidningen

Jusektidningen skriver om Ratios forskning kring vilka de snabbväxande företagen rekryterar.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578