Sök

Skolvalet förutsätter god information

Nyheter
Alexandru Panican, Arbetslöshet, Arbetsmarknad, Ratio i media, Ungas etablering, Ungdomsarbetslöshet

Skolvalet förutsätter god information – Smålandsposten.

Smålandsposten lyfter fram docent Alexandru Panicans rapport ”Väljer unga fel – grundskoleelevers attityder till gymnasievalet”

”Det är märkligt att ungdomar fortsätter att välja vissa gymnasieprogram som leder till trolig arbetslöshet medan det är brist på arbetskraft inom andra områden. Med en fortsatt hög ungdomsarbetslöshet är det en viktig fråga, inte bara för de enskilda eleverna. Ett svar kan finnas i Ratio-rapporten som lyfter fram att eleverna gör valen nästan enbart på egen hand och att de har dålig information om kopplingen mellan utbildning och efterfrågad kompetens.”

Unga saknar kunskap om utbildningars värde – Tidningen Nu

Även Tidningen Nu uppmärksammar rapporten i en intervju med Panican. (Nr 34 / 20 aug 2015)

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578