Skolvalet förutsätter god information


Typ: Ratio i media
2015-08-17

Skolvalet förutsätter god information – Smålandsposten.

Smålandsposten lyfter fram docent Alexandru Panicans rapport ”Väljer unga fel – grundskoleelevers attityder till gymnasievalet”

”Det är märkligt att ungdomar fortsätter att välja vissa gymnasieprogram som leder till trolig arbetslöshet medan det är brist på arbetskraft inom andra områden. Med en fortsatt hög ungdomsarbetslöshet är det en viktig fråga, inte bara för de enskilda eleverna. Ett svar kan finnas i Ratio-rapporten som lyfter fram att eleverna gör valen nästan enbart på egen hand och att de har dålig information om kopplingen mellan utbildning och efterfrågad kompetens.”

Unga saknar kunskap om utbildningars värde – Tidningen Nu

Även Tidningen Nu uppmärksammar rapporten i en intervju med Panican. (Nr 34 / 20 aug 2015)