Sök

Ratioakademien: Ny skrift om ett nytt samhällskontrakt

Nyheter
Företagandets villkor, Nils Karlson, Ratioakademien, Samhällskontrakt

Det svenska samhällskontraktet behöver reformeras. Dagens politiker levererar inte. Sverige behöver framtidstro, med en dynamisk företagssektor, ett vitalt civilsamhälle och en fokuserad stat som bejakar företagandets kraft och förmåga. Det skriver 13 företagsledare, entreprenörer och forskare (alla ledamöter i Ratioakademien) i en ny bok. I den presenterar de fem reformområden som kan utveckla Sverige till möjligheternas land.

I boken”Frihet, trygghet, välstånd. Ett nytt samhällskontrakt” – efterlyser Ratioakademien en bättre balans mellan stat, marknad och gemenskaper.

– Med den här nya boken vill vi bidra till diskussioner som bejakar företagandets och välfärdsinnovatörernas kraft och förmåga, även inom områden som traditionellt hanterats av politiker. Det gäller vård, skola och omsorg, men också utmaningar inom miljöområdet och bättre former för integrationen av nyanlända, säger Nils Karlson professor och sammankallande i Ratioakademien.

Akademiens ledamöter efterfrågar reformer på fem områden:

1. Det behövs en fokuserad stat. Politiken måste bli bättre på att klara sina kärnuppgifter. Det handlar om genuint kollektiva nyttigheter som försvar, rättsväsende och grundläggande socialt skydd.

2. Vingarnas trygghet. Det behövs ett nytt helhetsperspektiv som bejakar flexibilitet, kompetens, trygghet och jobbskapande och innebär trygghet i förändring. Man ska kunna känna trygghet att gå vidare till ett nytt jobb när digitalisering, globalisering och andra omvärldsförändringar oundvikligen omvandlar den svenska arbetsmarknaden.

3. Perspektivskifte inom välfärdssektorerna – en polycentrisk välfärd. Kvaliteten i skola, vård och omsorg ska vara styrande, oberoende av huvudmannaskap. Såväl privata och ideella som offentliga producenter behövs för att utveckla välfärdstjänsterna.

4. Stärkt utvecklingskraft. Vingarnas trygghet och polycentrisk välfärd förutsätter att välståndsskapandets villkor är goda och det är entreprenörer och företagare som skapar de nya jobben. Vinstdrivande välfärdsinnovatörer är centrala för att utveckla vården, skolan och omsorgen. Marknader är väsentliga för den frihet som är en förutsättning för samhällskontraktet.

5. Ökad rättvisa. Det svenska samhällskontraktet måste bejaka en stark rättsstat och tydliga spelregler, liksom proportionell fördelningsrättvisa och en betoning på lika möjligheter. En sådan politik är inkluderande och främjar social rörlighet.

– Det är hög tid att se staten som ett utvecklingsprojekt. Ansvarsfördelningen mellan offentligt och privat behöver tydliggöras. Idag finns en enögd tro på att mer politik, höjda skatter, fler regleringar och offentliga monopol är svaret på alla samhällsproblem. En stat som försöker göra allt klarar snart ingenting riktigt bra, avslutar Nils Karlson.

Boken finns att ladda ner här.

En debattartikel om boken i Dagens industri kan läsas här.

För ytterligare information kontakta:

Marina Lähteenmaa, kommunikationschef
Mobil: 073-779 90 30
E-post: marina.lahteenmaa@ratio.se

Bakgrund Ratioakademien

Boken Frihet, trygghet och välstånd. Ett nytt samhällskontrakt är ett resultat av ett arbete inom Ratioakademien. Akademien utgör ett kvalificerat forum för att föra formativa samtal om hur företagandets villkor ska kunna utvecklas och förbättras, utifrån ett marknadsekonomiskt tillväxtperspektiv. Akademien står fri från organiserade intressen. I akademien ingår Anastasia Georgiadou, Biörn Riese, Björn Wahlroos, Charlotte Bohman, Dan Olofsson, Fredrik Spendrup, Fredrika Gullfot, Mariana Burenstam Linder, Nils Karlson, Peje Emilsson, Rune Andersson, Susanne Sidén och Thomas von Koch.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578