Skrota monopolet på fjärrvärme


Typ: Ratio i media
2013-10-04

Skrota monopolet på fjärrvärme – Ny Teknik

Christian Sandström har i en forskningsrapport analyserat hur fjärrvärmebranschens monopolistiska strukturer påverkar dess konkurrenskraft och sammanfattar resultatet i en debattartikel i Ny Teknik.