Slutsats om lägre vinst för kvinnlig vd saknar grund


Typ: Ratio i media
2014-03-07

Slutsats om lägre vinst för kvinnlig vd saknar grund – Dagens Nyheter

Karl Wennberg och två forskarkollegor bemöter Företagarnas påstående att kvinnlig vd skulle betyda lägre vinst.