Sök

Slutsats om lägre vinst för kvinnlig vd saknar grund

Nyheter
Företag, Företagandets villkor

Slutsats om lägre vinst för kvinnlig vd saknar grund – Dagens Nyheter

Karl Wennberg och två forskarkollegor bemöter Företagarnas påstående att kvinnlig vd skulle betyda lägre vinst.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578