Sök

Snabbväxande företag anställer utrikes födda

Nyheter
Dan Johansson, Företagandets villkor, Handelshögskolan Stockholm, HUI Research, Karl Wennberg, Snabbväxande företag, Sven-Olov Daunfeldt

Ratios kollokvium på temat snabbväxande företag har resulterat i ett specialnummer av den vetenskapliga tidskriften Industrial and Corporate Change. I det ingår en artikel som visar att snabbväxande företag anställer utrikes födda. Därmed är de viktiga för att minska utanförskapet.

Den vetenskapliga tidskriften Industrial and Corporate Change publicerar i dagarna ett temanumret om snabbväxande företag. Det har sitt ursprung i ett vetenskapligt kollokvium som Ratio arrangerade våren 2011. I introduktionskapitlet – ”High-growth firms: Introduction to the special issue” – sammanfattas den senaste forskningen om snabbväxande företag. Där riktas också ett särskilt tack till Ratio.

Temanumret består totalt av åtta artiklar. Karl Wennberg, Handelshögskolan och Ratio, är medförfattare på artikeln”Whom do high-growth firms hire?” tillsammans med Sven-Olov Daunfeldt och Dan Johansson (båda HUI och tidigare medarbetare på Ratio) samt Alex Coad (University of Sussex).

I denna artikel använder författarna svenska data för att studera vilka grupper av arbetstagare snabbväxande företag tenderar att anställa. Resultaten visar att snabbväxande företag är mer benägna än andra företag att anställa ungdomar, lågutbildade, arbetslösa och utrikes födda, vilket är grupper som tenderar att vara marginaliserade på arbetsmarknaden. Den positiva effekten är speciellt stark för de arbetstagare som är född i Asien, Afrika eller Latinamerika.

Artikeln ”Whom do high-growth firms hire?” går att ladda ned som working paper här.

Specialnumret om snabbväxande företag går att läsa här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578