Snabbväxarnas dynamik – Är hög företagstillväxt uthållig?


Typ: Aktuellt
2011-12-29

Fokuseringen på de observerade snabbväxarna i en viss period är problematisk eftersom en observerad snabbväxare i en viss given tidpunkt med största sannolikhet inte är en snabbväxare i kommande perioder. Därför är det tveksamt om studier av snabbväxare i en viss tidpunkt kan generera insikter om hur den ekonomiska politiken ska utformas för att stimulera uppkomsten av fler snabbväxande företag.

Sven-Olov Daunfeldt och Daniel Halvarsson har givit ut en rapport om snabbväxande företag på uppdrag av Tillväxtanalys.

Tillväxtanalys har i uppdrag av regeringen att vidareutveckla begrepp och definitioner av tillväxtföretag samt öka kunskapen om hur företagstillväxt på längre sikt ser ut. Syftet har varit att ta fram kunskapsunderlag för vidare studier om varför vissa företag växer, deras betydelse för ekonomisk utveckling och vilka näringspolitiska verktyg som kan främja förekomsten av tillväxtorienterat företagande.