Sök

Snapshot: OM:s dubbla entreprenörskap

Nyheter
Disruptiva innovationer, Finanssektor, Företagandets villkor, Innovation, Institutionell ekonomi, Kreativ förstörelse, Mirko Ernkvist, Teknikskiften, Teknologi

En resursstark aktör med ett väloljat nätverk av lobbyister: så ser ofta organisationerna som påverkar regelverk ut enligt tidigare forskning. Men när fil. dr Mirko Ernkvist studerat företaget OM:s banbrytande påverkan på finansmarknaden är bilden en annan.

I den nya artikeln The Double Knot of Technology and Business-Model Innovation in the Era of Ferment of Digital Exchanges: The Case of OM, A Pioneer in Electronic Options Exchanges, publicerad i Technological Forecasting and Social Change, undersöker Mirko Ernkvist ett dubbelt entreprenörskap. OM är drivande i övergången till den avgörande övergången till elektroniska system på finansiella marknader. Men visar även prov på ett politiskt entreprenörskap när politiken följer tekniken.

Läs mer i den bifogade sammanfattningen, eller hos Science direct.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578