Snapshot: OM:s dubbla entreprenörskap


Typ: Aktuellt
2015-05-04

En resursstark aktör med ett väloljat nätverk av lobbyister: så ser ofta organisationerna som påverkar regelverk ut enligt tidigare forskning. Men när fil. dr Mirko Ernkvist studerat företaget OM:s banbrytande påverkan på finansmarknaden är bilden en annan.

I den nya artikeln The Double Knot of Technology and Business-Model Innovation in the Era of Ferment of Digital Exchanges: The Case of OM, A Pioneer in Electronic Options Exchanges, publicerad i Technological Forecasting and Social Change,  undersöker Mirko Ernkvist ett dubbelt entreprenörskap. OM är drivande i övergången till den avgörande övergången till elektroniska system på finansiella marknader.  Men visar även prov på ett politiskt entreprenörskap när politiken följer tekniken.

Läs mer i den bifogade sammanfattningen, eller hos Science direct.