Sök

Söderberg i SNS-rapport: Ökande elnätspriser tyder på brister i regleringen

Nyheter

Sverige ställer lägre krav än andra nordiska länder på att elnätsföretag ska satsa på effektivisering. I grannländerna har nätpriserna dessutom inte ökat lika mycket som i Sverige. Det tyder på brister i beräkningarna som ligger till grund för de svenska effektiviseringskraven, skriver Ratio-forskaren Magnus Söderberg tillsammans med Erik Lundin, IFN, på DN Debatt apropå en ny SNS-rapport.

Läs SNS-rapporten “Analys av priser och reglering på den svenska elnätsmarknaden. Vad kan vi lära av våra grannländer?” här.

Läs DN Debatt här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578