Sök

Sofia Avdeitchikova ny medarbetare

Nyheter
Financing of Innovations, Företagandets villkor, Sofia Avdeitchikova

Sofia Avdeitchikova är ny forskare på Ratio. Sofia är disputerad i företagsekonomi och kommer närmast från Tillväxtanalys.

Sofia Avdeitchikova ska forska på affärsänglars betydelse för innovation och företagstillväxt, i Sverige och internationellt, inom forskningsprogrammet Financing of Innovations.

Sofia disputerade i företagsekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet 2008. Hon kommer närmast från en tjänst på Tillväxtanalys.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578