Sök

Sommarassistenter på Ratio 2017

Nyheter
Företagandets villkor, Forska hos Ratio

Under sommaren arbetar tretton unga akademiker som forskningsassistenter på Ratio inom ramen för programmet Unga Forskare.

I sex veckor under perioden juni till augusti arbetar assistenterna tillsammans med seniora forskare i något av Ratios forskningsprojekt. Det är en kreativ och krävande miljö, med stora möjligheter att utvecklas och lära sig mer om forskning. Tidigare års assistenter har gått vidare till kvalificerade tjänster eller fortsatt utbildning på högre nivå.

Emil Bustos, nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Monir Bounadi, ekonometri, Stockholms universitet

Emilie Videnord, nationalekonomi, Uppsala universitet

Erik Scheller, Public policy, London School of Economics

Frida Nilsson, nationalekonomi, Lunds universitet

Georgios Sideras, statsvetenskap, Stockholms universitet

Marcos Demetry, nationalekonomi, Uppsala universitet

Helena Rydberg, nationalekonomi, Lunds universitet/University of California

Jonathan Herlitz, nationalekonomi, Uppsala universitet

Josefin Videnord, nationalekonomi, Uppsala universitet

Klas Eriksson, ekonomisk historia, Lunds universitet

Kristina Karlsson, nationalekonomi, Uppsala universitet

Pernilla Larsson, nationalekonomi, Stockholms universitet

Under sommaren kommer även Vera Johnson från Lunds universitet att vikariera på kommunikationsavdelningen.

Vill du veta mer om Ratios program för unga forskare, ta kontakt med programansvarig:

Christian Sandström, docent

mob: 073-7050137

christian.sandstrom@ratio.se

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578