Sök

Sommarassistenter publicerade före forskarutbildningen

Nyheter
Företagandets villkor, Forska hos Ratio, Isak Kupersmidt

Isak Kupersmidt och Gustav Karreskog ägnar sommaren åt att arbeta som sommarassistenter inom ramen för Ratios program för unga forskare. Till hösten väntar forskarstudier i nationalekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. Men redan nu har Kupersmidt och Karreskog fått igenom sin första vetenskapliga publicering. Schrödinger operators on graphs: Symmetrization and Eulerian cycles är publicerad i tidskriften Proceedings of the American Mathematical Society. Artikeln är ett resultat av uppsatsarbete på matematiska institutionen på Stockholms universitet.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578