Sök

Sommarskola på Ratio

Nyheter
Daniel Klein, Deirdre McCloskey, Företagandets villkor, Österrikisk nationalekonomi

Österrikiska diskussionscirkeln inbjuder till sommarskola på Ratio.

Under ledning av Dan Klein, professor i nationalekonomi vid George Mason University och associerad forskare vid Ratio, kommer vi att läsa och diskutera Adam Smiths The Theory of Moral Sentiments (TMS).

Det kommer vara fyra träffar under sommaren, varav den första är 2 juni 18.00 i Ratios lokaler på Sveavägen 59.

Vid den första träffen kommer förhoppningsvis Deirdre McCloskey, välkänd nationalekonom och ekonomhistoriker samt författare till The bourgeois virtues att delta.

Det är valfritt om man vill delta på alla fyra träffar eller bara på vissa. Språket är engelska. Vin och snacks kommer att finnas vid träffarna.

Deltagande är kostnadsfritt. Däremot ska man ha läst de anvisade delarna till varje träff.

Läsanvisningarna som anges är för en särskild utgåva av TMS, som finns på Adlibris för 137 kr eller på Liberty Funds hemsida.

Inför den första träffen, se Dan Kleins läsanvisningar.

Dan Kleins hemsida
Deirdre McCloskeys hemsida
Vid frågor, maila till osterrikare@gmail.com.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578