Sök

Stärk företagandets vilkor

Nyheter
Arbetsmarknad, Ekonomisk politik, Entreprenörpolicy, Högre utbildning, Per Bolund

Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesman Per Bolund, riksdagsledamot, deltog som gästtalare vid seminariet som hölls i samband med Ratios årsmöte.

Per Bolund talade om betydelsen av goda villkor för företagande vid Ratios årsmöte. Miljöpartiet vill öka takten i arbetet med regelförenkling och sänka kostnaderna för att anställa. Per Bolund känner en stor oro för de många ungdomar som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

– Jag ser näringslivet som en lösning på problemet och föreslår att staten ska ta kostnaden för 15.000 trainee-platser för arbetslösa ungdomar som på detta sätt får värdefulla erfarenheter. Jag vill också se mer praktik i högskolesystemet och 5000 nya platser i yrkeshögskolan.

– Det ska vara enkelt att starta och driva företag, sa Per Bolund som underströk att Miljöpartiet inte betraktar näringslivet som ett särintresse.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578