Stärk företagandets vilkor


Typ: Aktuellt
2012-04-23

Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesman Per Bolund, riksdagsledamot, deltog som gästtalare vid seminariet som hölls i samband med Ratios årsmöte.

Per Bolund talade om betydelsen av goda villkor för företagande vid Ratios årsmöte. Miljöpartiet vill öka takten i arbetet med regelförenkling och sänka kostnaderna för att anställa. Per Bolund känner en stor oro för de många ungdomar som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

– Jag ser näringslivet som en lösning på problemet och föreslår att staten ska ta kostnaden för 15.000 trainee-platser för arbetslösa ungdomar som på detta sätt får värdefulla erfarenheter. Jag vill också se mer praktik i högskolesystemet och 5000 nya platser i yrkeshögskolan.

– Det ska vara enkelt att starta och driva företag, sa Per Bolund som underströk att Miljöpartiet inte betraktar näringslivet som ett särintresse.