Sök

Steven Bradley gästar Ratio

Nyheter
Entreprenörskap, Företagandets villkor, Karl Wennberg, Tillväxt

I juni finns Steven Bradley, från Baylor University i Texas, på Ratio som en del i det internationella gästforskarprogrammet.

Steven Bradley forskar om hur företagare når framgång med knappa resurser, både i utvecklade länder och i utvecklingsländer. På Ratio samarbetar han med Karl Wennberg om entreprenörskap och företagstillväxt.

Steven Bradley håller bl a ett vetenskapligt seminarium den 13 juni, kl 13.30: ”Self-employed or employing others? Pre-entry capabilities, entrepreneurial action, and the resourcefulness of microcredit firm founders.”

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578