Stipendium för doktorandstudier i USA


Typ: Aktuellt
2013-10-29

Ratio utlyser varje år ett stipendium till en i Sverige verksam doktorand. Stipendiet ger möjlighet att under en termin bedriva forskarstudier vid George Mason University utanför Washington, DC, inom ämnena public choice, political economy, österrikisk nationalekonomi eller rättsekonomi. Stipendiet finansieras av Ragnar Söderbergs stiftelser.

Ratio utlyser årligen ett stipendium för en i Sverige verksam doktorand, att under en termin bedriva studier vid George Mason University utanför Washington D.C. inom ramen för ämnena snabbväxande företag, institutionell ekonomi, rättsekonomi och public choice, gärna med österrikisk/schumpeteriansk teori.

Stipendiebeloppet är på 175 000 kr och utdelas med stöd av Ragnar Söderbergs stiftelse. Ansökningsdag i år är 6 december 2013. Ansökan skickas till christian.sandstrom@ratio.se