Sök

Stipendium för USA-studier

Nyheter
Forska hos Ratio, Stipendium, USA-studier

Unga forskare: det är dags att söka stipendium för doktorandstudier i USA – ansökningsdag 7 december 2014.

Ratio utlyser årligen ett stipendium för en i Sverige verksam doktorand, att under en termin bedriva studier vid George Mason University utanför Washington D.C. inom ramen för ämnena snabbväxande företag, institutionell ekonomi, rättsekonomi och public choice, gärna med österrikisk/schumpeteriansk teori. Stipendiet har delats ut till unga forskare med stöd av Ragnar Söderbergs stiftelse sedan 2006.

Stipendiebeloppet är på 175 000 kr. Ansökningsdag är 7 december 2014. Ansökan skickas till christian.sandstrom@ratio.se och ska bestå av cv samt ett personligt brev på max två A4-sidor.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578