”Stöd till universitet ger inte tillräckligt”


Typ: Ratio i media
2014-10-13

Stöd till universitet ger inte tillräckligt – Svd Brännpunkt

I decennier har svensk forsknings- och innovationspolitik fördelat stora belopp utan evidens om i vilka miljöer de viktigaste innovationerna skapas. En ny strategi är nu akut. Det skriver Christian Sandström, Stefan Fölster och Thomas Hedner.