Sök

“Stöd till universitet ger inte tillräckligt”

Nyheter
Christian Sandström, Företagandets villkor, Innovation

Stöd till universitet ger inte tillräckligt – Svd Brännpunkt

I decennier har svensk forsknings- och innovationspolitik fördelat stora belopp utan evidens om i vilka miljöer de viktigaste innovationerna skapas. En ny strategi är nu akut. Det skriver Christian Sandström, Stefan Fölster och Thomas Hedner.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578