”Stopp för anhöriginvandring gör att färre hittar försörjning”


Typ: Ratio i media
2016-10-21

”Stopp för anhöriginvandring gör att färre hittar försörjning” – Dagens nyheter

Restriktionerna för familjeåterförening är en humanitär kris för dem som drabbas, men utgör även ett problem för migranter som vill skapa egen försörjning genom företagande. Den nya migrationspolitiken minskar möjligheten till arbetsmarknadsintegration, skriver forskarna Karl Wennberg och Miriam Bird.