Sök

”Stopp för anhöriginvandring gör att färre hittar försörjning”

Nyheter
Arbetslöshet, Entreprenörskap, Företagandets villkor, Karl Wennberg, Matchning, Migration, Miriam Bird, Ratio i media

”Stopp för anhöriginvandring gör att färre hittar försörjning” – Dagens nyheter

Restriktionerna för familjeåterförening är en humanitär kris för dem som drabbas, men utgör även ett problem för migranter som vill skapa egen försörjning genom företagande. Den nya migrationspolitiken minskar möjligheten till arbetsmarknadsintegration, skriver forskarna Karl Wennberg och Miriam Bird.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578