Sök

Stora reformbeslut är inget för fegisar

Nyheter
Företagandets villkor, Peter Santesson-Wilson, Reformer

Stora reformbeslut är inget för fegisar – Dagens Industri

Dagens Industri skriver om Peter Santessons bok Reformpolitikens strategier på ledarplats.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578