Sök

Storbritanniens konfliktregler undersökta i aktuell Ratiobok

Nyheter
Arbetsmarknad, Henrik Malm Lindberg, Johanna Grönbäck, Konfliktregler, Nils Karlson, Strejk

För några veckor sedan lanserades boken ”Svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv” vid ett seminarium under Almedalsveckan. Boken innehåller en strukturerad jämförelse av arbetsmarknadens konfliktregler och deras utformning, tillämpning och förändring i Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Nederländerna, Sverige och Storbritannien. Och någon motsvarande studie har inte tidigare gjorts.

Just Storbritanniens konfliktregler är nu föremål för debatt och internationell uppmärksamhet efter att premiärminister David Cameron föreslagit förändringar i strejkrätten. Närmare bestämt en förändring av lagstiftningen kring omröstningen inom ett fack före en strejkåtgärd.

Enligt Johanna Grönbäck statsvetare, forskningsassistent på Ratio och medförfattare till boken kan Camerons utspel förstås mot bakgrund av att det i många länder förekommer en form av proportionalitetsprincip för konfliktåtgärder på arbetsmarknaden. Det utgör en form av överdriftsförbud, vilket innebär att en part inte för göra förmycket i relation till motparten. En sådan princip finns inte uttryckligen i Storbritannien, men landet uppfattas ändå ha ett system som syftar till en proportionell användning av konfliktmedel på arbetsmarknaden och styrkebalans mellan parterna. Förmodligen för att andra regler motverkar överdriven användning av konfliktvapnet.

  • Redan nu finns det lagkrav på att en konfliktåtgärd i Storbritannien ska föregås av en anonym omröstning. Det nya förslaget innebär att man går från att kräva en enkel majoritet av de röstande till att kräva att en viss procentandel av de röstberättigade ska vara för, säger Johanna Grönbäck.

Den brittiska arbetsmarknaden har präglats av strider mellan fackföreningarna och konservativa regeringar, men de skärpta konfliktreglerna som de konservativa genomförde mellan 1979 och 1997 har också bibehållits under Labours regeringstid.

Mer om konflikträtten i Storbritannien och andra länder finns att läsa i ”Svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv”. Boken går bland annat att beställa hos Bokus.

Vill du i korthet ta del av kartläggningen finns presentationen från seminariet i Almedalen i bifogade fil. Presentationen gjordes av författarna Johanna Grönbäck, forskningsassistent, Henrik Malm Lindberg, fil dr, och Nils Karlson, docent, samtliga vid forskningsinstitutet Ratio.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578