Sök

Större chans till export med kreditgarantier

Nyheter
Aili Tang, Export, Export Credit Guarantees, Handel, Magnus Lodefalk

Med statliga kreditgarantier ökar sannolikheten för affärer med en utländsk marknad med 18 procentenheter. Dessutom leder garantierna till att exportvärdet ökar ännu mer. Effekten är större för mindre företag. Det visar ny forskning av bland andra Ratios Magnus Lodefalk och Aili Tang. Forskningsresultaten publiceras i dag, onsdag 4 december, i Ekonomisk Debatt.

– Resultatet tyder på att de statliga garantierna både underlättar företags inträde på nya marknader och mer export på befintliga marknader, säger Magnus Lodefalk, docent i nationalekonomi och knuten till Ratio.

Han har skrivit artikeln tillsammans med sina forskarkolleger Aili Tang, Handelshögskolan vid Örebro universitet och Ratio, och Sofia Tano, Tillväxtanalys.

– Det oberoende forskningsresultatet inspirerar. Vi har länge sett att garantier från EKN öppnar upp för fler och större exportaffärer. Rapporten belägger med siffror vilken skillnad det gör för företagen. Forskningen visar de möjligheter EKN:s garantier kan ge företag som vill expandera exporten, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.

Alla länder inom OECD har myndigheter motsvarande EKN, för att hjälpa den egna exportindustrin. Exportföretaget får möjlighet att erbjuda sina kunder kredit, vilket ökar affärsmöjligheterna. Mot en premie utfäster sig staten att betala exportföretaget eller den finansierande banken om den utländska kunden inte betalar.

– Trots att dessa garantier som fenomen fyller 100 år i år och används av många länder finns det förvånande lite forskning, bland annat på grund av otillgängliga data, säger Magnus Lodefalk

Uppgifterna om exportkreditgarantierna kommer från EKN och har länkats samman med annan ekonomisk information som kommer huvudsakligen från Statistiska centralbyrån, SCB, och omfattar åren 2000 till 2015.

De mindre företagens export underlättas betydligt mer av garantierna än den gör för de stora företagen.

– Det är viktigt att notera att effekten är extra stor för de mindre företagen. Det bekräftar det vi upplever dagligen. Vi ser potentialen i ökad export för många fler små och medelstora företag i hela Sverige, säger Anna-Karin Jatko.


Utvalda resultat från ”Statliga garantier i utrikeshandeln – mönster, effekter och reflektioner”:

  • Företag som använder exportkreditgarantier handlar mer med utlandet, har större omsättning och har högre andel högutbildad personal än företag som inte använder garantierna.
  • Garantier leder till att sannolikheten att ett företag exporterar till en viss marknad under nästa år i snitt ökar med 18 procentenheter. Detta i jämförelse med liknade företags export till liknande marknader, men utan garantier. Effekten är fyra gånger så stor för småföretag jämfört med för stora företag.
  • Garantier leder även till att ett företags exportvärde ökar markant under påföljande år. Detta i jämförelse med liknade företags export, men utan garantier. Effekten är flera gånger större för småföretag än för stora företag.
  • Genomsnittsföretagets antal anställda och arbetsproduktivitet påverkas i snitt inte av garantierna men däremot finns en sådan effekt för de som använder garantierna för första gången och för mindre exportaffärer.

Läs artikeln här.

För mer information kring rapporten, kontakta Magnus Lodefalk.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578