Strategy in a Disruptive World


Typ: Aktuellt
2020-10-26

Sebastian Krakowski, fil dr, deltar och bidrar till digital forskningskonferens, arrangerad av Strategic Management Society.

Krakowski är tillsammans med Johannes Luger vid CBS bland annat ”författare” till en panel om ”Human-AI Collaboration in Strategic Decision Making”, med deltagande av de namnkunniga Ron Adner och Julian Birkinshaw. Panelen kommer bland annat att diskutera frågor om vad det faktum att ai ökar kan betyda för det strategiska beslutsfattandet i organisationer.

Läs mer om konferensen här.