Sök

Strategy in a Disruptive World

Nyheter
AI, Sebastian Krakowski, Strategic Management

Sebastian Krakowski, fil dr, deltar och bidrar till digital forskningskonferens, arrangerad av Strategic Management Society.

Krakowski är tillsammans med Johannes Luger vid CBS bland annat ”författare” till en panel om ”Human-AI Collaboration in Strategic Decision Making”, med deltagande av de namnkunniga Ron Adner och Julian Birkinshaw. Panelen kommer bland annat att diskutera frågor om vad det faktum att ai ökar kan betyda för det strategiska beslutsfattandet i organisationer.

Läs mer om konferensen här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578