Sök

Styrgruppen Financing of Innovations

Nyheter
Företagandets villkor, Innovation, Tillväxtfinansiering

Styrgruppen till forskningsprogrammet Financing of Innovations är nu klar. Den består av intressenter och aktörer inom finansiering av innovationer och tillväxt.

Forskningsinstitutet Ratio ska under fyra år (2014-2018) utforska hur Sverige ska klara finansieringen av nya innovationer och framtidens företag. Vinnova är huvudfinansiär för forskningsprogrammet Financing of Innovations.

Till programmet hör en styrgrupp som består av intressenter och aktörer inom området. Förutom programmets huvudfinansiär Vinnova ingår Almi,Företagarna, Riskkapitalföreningen, SISP, Sparbankernas Riksförbund, SvenskaUppfinnareföreningen, SvensktNäringsliv,Swedbank och Tillväxtanalys.

Programmet kommer att drivas aktörsnära och utgöra en arena för innovationsprocessens intressenter med bas i en regional och nationell dialogprocess.

Programledare är tekn dr Christian Sandström.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578