Styrgruppen Financing of Innovations


Typ: Aktuellt
2014-10-20

Styrgruppen till forskningsprogrammet Financing of Innovations är nu klar. Den består av intressenter och aktörer inom finansiering av innovationer och tillväxt.

Forskningsinstitutet Ratio ska under fyra år (2014-2018) utforska hur Sverige ska klara finansieringen av nya innovationer och framtidens företag. Vinnova är huvudfinansiär för forskningsprogrammet Financing of Innovations.

Till programmet hör en styrgrupp som består av intressenter och aktörer inom området. Förutom programmets huvudfinansiär Vinnova ingår Almi,Företagarna, Riskkapitalföreningen, SISP, Sparbankernas Riksförbund, Svenska Uppfinnareföreningen, Svenskt Näringsliv,Swedbank och Tillväxtanalys.

Programmet kommer att drivas aktörsnära och utgöra en arena för innovationsprocessens intressenter med bas i en regional och nationell dialogprocess.

Programledare är tekn dr Christian Sandström.