Sök

Svensk och schweizisk sjukvård modell för kanada

Nyheter
Företagandets villkor, Mattias Lundbäck

Mattias Lundbäck konstaterar i rapporten A European Flavour For Medicare att Kanada har mycket att lära av svensk och schweizisk sjukvård.

Mattias Lundbäck har, på uppdrag av Macdonald-Laurier Institute i Kanada, gjort en stor forskningsbaserad genomgång av Sveriges och Schweiz sjukvårdssystem. Även om systemen är olika till sin karaktär är olika finns element i båda som Kanada skulle kunna dra nytta av.

Båda dessa system är nämligen – i jämförelse med Kanadas sjukvårdssystem – öppna för nya lösningar och sätter fokus på patientens behov. Båda systemen ger också – jämfört med det kanadensiska – ofta mer sjukvård till lägre kostnad, tack vare större fokus på konkurrens och fri etablering för vårdproducenter.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578