Svensk och schweizisk sjukvård modell för kanada


Typ: Aktuellt
2013-11-26

Mattias Lundbäck konstaterar i rapporten A European Flavour For Medicare att Kanada har mycket att lära av svensk och schweizisk sjukvård.

Mattias Lundbäck har, på uppdrag av Macdonald-Laurier Institute i Kanada, gjort en stor forskningsbaserad genomgång av Sveriges och Schweiz sjukvårdssystem. Även om systemen är olika till sin karaktär är olika finns element i båda som Kanada skulle kunna dra nytta av.

Båda dessa system är nämligen – i jämförelse med Kanadas sjukvårdssystem – öppna för nya lösningar och sätter fokus på patientens behov. Båda systemen ger också – jämfört med det kanadensiska – ofta mer sjukvård till lägre kostnad, tack vare större fokus på konkurrens och fri etablering för vårdproducenter.