Svensk välfärd klarade konkurrensen


Typ: Ratio i media
2008-01-23

Svensk välfärd klarade konkurrensen – Dagens industri

Hänvisning till Ratios rapportpresentation inför Globaliseringsrådet.