Sverige kan lära om integration från sina grannar


Typ: Aktuellt
2019-03-27

På lång sikt går integrationen lika bra i Sverige som i våra grannländer. I flera av dem kommer dock flyktingar snabbare i arbete. Ratioforskaren Patrick Joyce jämför i denna artikel mottagande och integration på arbetsmarknaden för flyktingar i Sverige, Danmark, Norge, Tyskland och Nederländerna. Några lärdomar bör vara att starta integrationen redan under väntetiden för asyl och att anpassa etableringsprogrammet mer till de nyanländas förutsättningar.

Du kan läsa hela artikeln här.