Sök

Sverige kan lära om integration från sina grannar

Nyheter
Education, Integration, Labor market, Patrick Joyce, Social welfare.

På lång sikt går integrationen lika bra i Sverige som i våra grannländer. I flera av dem kommer dock flyktingar snabbare i arbete. Ratioforskaren Patrick Joyce jämför i denna artikel mottagande och integration på arbetsmarknaden för flyktingar i Sverige, Danmark, Norge, Tyskland och Nederländerna. Några lärdomar bör vara att starta integrationen redan under väntetiden för asyl och att anpassa etableringsprogrammet mer till de nyanländas förutsättningar.

Du kan läsa hela artikeln här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578