”Sverige måste hantera patent snabbare”


Typ: Ratio i media
2015-11-13

”Sverige måste hantera patent snabbare” – Svenska dagbladet

”Tänkbara förklaringar till Tysklands dominans och Sveriges stagnation ifråga om patenttvister kan finnas i hur kostnader, handläggningstider och utfall skiljer sig åt. Det visar sig att patentmål i första instans i genomsnitt tar kortast tid i Tyskland (1 år) och längst i Sverige (3 år).”

Per-Olof Bjuggren, Bengt Domej och Anna Horn skriver i Svenska dagbladet.