Sök

”Sverige måste hantera patent snabbare”

Nyheter
Anna Horn, Bengt Domeij, Financing of Innovations, Företagandets villkor, Juridik, Patent, Per-Olof Bjuggren, Rättsekonomi

”Sverige måste hantera patent snabbare” – Svenska dagbladet

”Tänkbara förklaringar till Tysklands dominans och Sveriges stagnation ifråga om patenttvister kan finnas i hur kostnader, handläggningstider och utfall skiljer sig åt. Det visar sig att patentmål i första instans i genomsnitt tar kortast tid i Tyskland (1 år) och längst i Sverige (3 år).”

Per-Olof Bjuggren, Bengt Domej och Anna Horn skriver i Svenska dagbladet.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578