Arbetsmarknad

Sedan flera år tillbaka forskar Ratio om arbetsmarknaden. Ett stort antal böcker, artiklar och rapporter har publicerats inom ämnen såsom lönebildning, svenska arbetsmarknadsmodellen, kompetensförsörjning samt konfliktreglernas kostnader och konsekvenser.

Sedan 2017 bedrivs ett stort sammanhållet forskningsprogram på området. Läs mer om Arbetsmarknadsprogrammet här. Det tidigare programmet Kompetens för tillväxt kan du läsa mer om här.