Företagandets villkor

Genom Ratios forskning om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras söker vi ny kunskap och nya idéer utifrån ett företagsperspektiv. Inom området företagandets villkor bedrivs forskning om bland annat entreprenörskap, digitalisering, tjänstefiering och strukturell omvandling. Korsbefruktning mellan denna forskning och Ratios arbetsmarknadsforskning är särskilt viktig.

Ett tidigare forskningsprogram har exempelvis fokuserat på finansiering av innovationer. Läs mer om det programmet, Financing of innovations, här.